Hľadáte Cyclone3 Framework? Pozrite sa sem.
Slovensky  |  English
Inštalovať Cyclone3 XUL CMS

Ako na to? Pozrite si inštaláciu krok za krokom.

Nestrácajte čas učením sa nového systému

Cyclone3 XUL CMS vám umožní zamerať sa na to, čo už viete - písať, fotiť, kamerovať... O ostatné sa už postará sám

Súbory


Stále to isté

Adresáre presne tak ako si želáte, ikonky typu súboru tak ako ste zvyknutí z vášho operačného systému, spolu s ďalšími ovládacími prvkami, ktoré už ovládate. Nesnívali ste vždy o takomto rozhraní? Dokonca veľkosť súboru v zozname sa automaticky prispôsobuje skutočnej veľkosti súboru - tak ako rastie, menia sa jednotky z bajtov, na kilobajty a megabajty, aby ste ich nemuseli v hlave prerátavať vy.


Úpravy

Pomysleli by ste si - toho veľa asi nebude, však? Vlastne... je. Všetky fantastické možnosti z celého systému sú dostupné aj tu. Súvisiace položky, meta údaje, a... počkať, zabezpečenie! Môžete povoliť skupinám a samostatným užívateľom stiahnuť si konkrétny súbor, a zakázať jeho stiahnutie pre skupiny, či konkrétnych užívateľov.

A ak vás niečo také napadá, nie, nie je možné programovo a automatizovane stiahnuť všetky súbory naraz - ich umiestnenia sú unikátne zakódované 256bitovým kľúčom. Žiadne sťahovanie súborov len za pomoci zvyšovania číselného označenia alebo iné pokusy o hromadné stiahnutie!